Алсын хараа, эрхэм зорилго
АЛСЫН ХАРАА
Мэдээлэл, холбооны технологийн чиглэлээр азийн тэргүүлэх сургуулиудын нэг болно.
 
ҮНЭТ ЗҮЙЛС
Чанартай боловсрол: Насан туршдаа өөрийгөө хөгжүүлэгч суралцахуйн зөв зан төлөв бүхий мэргэжилтэн судлаачдыг бэлтгэнэ.
Бүтээлч мэдлэг: Мэдлэг, баялгийг бүтээгч орчин бүхий хөгжлийн түүчээ төв болно.
Манлайлагч иргэн: Нийгмийн сайн сайхны төлөө хувь нэмэр оруулах иргэнийг төлөвшүүлнэ.
 
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Мэдээлэл, холбооны технологийн өндөр мэдлэг, ур чадвартай мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэх, судалгаа, инновацийн үр дүнг нийгэмд нэвтрүүлэх замаар улс орны тогтвортой хөгжлийг хангахад манлайлан оролцоно.
 
ЗОРИЛТ
  • Улс орны хөгжлийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн сургалтын агуулга, хэлбэрийн шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэх
  • Шинэ мэдлэг, нээлт бүтээл, мэргэн санаа, уран сэтгэмж төрүүлэхүйц сурах орчинг бүрдүүлэх 
  • Дэлхийн хэмжээний ахисан түвшний сургалтыг нэвтрүүлэх 
  • Багшийн чадамжийг дээшлүүлж, сургалтын шинэ технологи, инновацийг нэвтрүүлэх 
  • Сургалт, судалгаа, туршилт үйлдвэрлэлийн материаллаг баазыг шинэчлэх, олон улсын жишигт нийцүүлэх
  • Энтрепренершип, инновацийн бизнес эрхлэлт, түншлэлийг хөгжүүлж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх