Эрдэм шинжилгээний хурал

ШУТИС, Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль нь жил бүр багш, судлаач, оюутнуудад зориулан эрдэм шинжилгээний хурлуудыг зохион байгуулдаг билээ. 

1. Доктор (Ph.D), профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит “Мэдээлэл, Холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт  бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

2. Доктор (Ph.D), профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит “Мэдээлэл, Холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт  магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

3. Доктор (Ph.D), профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит “Мэдээлэл, Холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт  багш судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурал

4. Бакалавр оюутнуудын "SONOR X" инновацын уралдаан

5. Бакалавр оюутны "ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ"-ийн уралдаан

ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэлд хэвлүүлэх эрдэм шинжилгээний өгүүллийн шинэчилсэн загвар 

Өгүүлэл бичихэд ашиглах загвар (template DOCX) Татаж авах