Утасгүй холбоо, Цахилгаан холбоо (2+2) хамтарсан хөтөлбөр

Оросын холбооны улсын Москвагийн Холбоо мэдээллийн техникийн их сургуультай “Цахилгаан холбоо”, “Утасгүй холбоо””2+2” хөтөлбөрийг 2013-2014 оны  хичээлийн жилээс эхлэн хэрэгжүүлж байна.

1. Утасгүй холбоо

2. Радио системүүд