Өргөдөл , гомдол маягт
  1. Сургалтын гэрээ цуцлах өргөдөл татаж авах
  2. Үргэлжлүүлэн суралцагчийн өргөдөл гаргах хуудас татаж авах
  3. Жилийн болон хагас жилийн чөлөөний өргөдөл татаж авах
  4. ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн, харьяа сургууль хоорондын шилжилтийн өргөдөл татаж авах
  5. ШУТИС-д гадаад/дотоодын их, дээд сургуулиас шилжин суралцах суралцагчийн өргөдөл татаж авах
  6. Оюутны хөгжлийн зээл хүсэгчийн өргөдлийн маягт татаж авах
  7. Сургалтын төлбөрийн буцаалтын өргөдөл татаж авах