"Computer&Communication security" клуб

Клубийн зорилго

Манай клуб нь 2019 оны 11-р сарын 27-нд “Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль”-ийн харьяа “Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль”-ийн Мэдээллийн сүлжээ, аюулгүй байдлын салбарт харьяалагдан байгуулагдсан оюутны мэргэжлийн клуб юм. Мэдээллийн сүлжээ, аюулгүй байдлын салбарын оюутнуудын мэдээллийн сүлжээ, аюулгүй байдлын шинэ технологийн талаарх мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх. Анги хамт олноор хамтран мэдлэг чадвараа хуваалцах, багаар ажиллаж суралцах, оюутнуудын бүтээлч чадварыг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн сүлжээ, аюулгүй байдлын мэргэжлийг бүрэн таниулахад оршино.

Клубийн гишүүд

CCS клуб нь 1~4-р курсийн нийт 18 гишүүнтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэргүүн: Л.Уламбаяр /4 курс/