Зохион байгуулагдах хурал, семинар

1. МХТС-ИЙН БАКАЛАВР ОЮУТНУУДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ "SONOR X" ИННОВАЦЫН УРАЛДААН

 

 

2. МХТС-ИЙН МАГИСТР, ДОКТОР ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

3. МХТС-ИЙН БАКАЛАВР ОЮУТНЫ "ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ"-ИЙН УРАЛДААН