Сургалт, семинар, үзэсгэлэн

1. Жил бүр уламжлал болгон бакалавр оюутнуудын дунд "ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ"-ийн уралдааныг зохион байгуулж байна.

2. Мэдээллийн технологийн салбарын хамгийн том үзэсгэлэн болох ICT EXPO үзэсгэлэнд жил бүр оролцож байна.