Бакалаврын хөтөлбөр
Одоо хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн нэр        Шинэчлэгдсэн хөтөлбөр

Төлөвлөгөө

батлагдсан он

  Индекс Хөтөлбөрийн нэр   Индекс Хөтөлбөрийн нэр  
 

Мэдээллийн технологийн салбар

1 D061304 Мэдээллийн технологи   061304 Мэдээллийн Технологи 2016
2 D061303 Мэдээллийн систем   061303 Мэдээллийн Систем 2016
3 D061204 Өгөгдлийн ухаан   061204 Өгөгдлийн Ухаан 2021
             
4 D061301 Компьютерийн ухаан   061301 Компьютерын Ухаан 2016
5 D061905 Хиймэл оюун ухаан   061902 Хиймэл Оюун Ухаан 2020
6 D078805 Робот ба Хиймэл оюун ухаан   078806 Робот ба Хиймэл Оюун Ухаан 2020
             
 

Холбооны салбар

1 D061901 Цахилгаан холбоо   071407 Мэдээлэл Холбооны Сүлжээний Инженерчлэл 2016
2 D061901 Цахилгаан холбоо /2+2/   071407 Мэдээлэл Холбооны Сүлжээний Инженерчлэл 2+2 2016
3 D061902 Утасгүй холбоо   071408 Утасгүй Холбооны Инженерчлэл 2016
4 D061902 Утасгүй холбоо /2+2/   071408 Утасгүй Холбооны Инженерчлэл 2+2 2016
5 D061906 IoT технологи /Зүйлсийн интернэт/   061901 IoT Технологи /Зүйлсийн интернэт/ 2021
6 D061203 Мультимедиа технологи   061203 Mультимедиа Технологи 2021
 

Электроникийн салбар

7 D071401 Электроник   071401 Электроникийн Инженерчлэл 2016
8 D078805 Робот ба хиймэл оюун ухаан      

2020

 

Компьютерийн ухааны салбар

8 D061302 Програм хангамж   071405 Программ Хангамжийн Инженерчлэл 2016
9 D061905 Хиймэл оюун ухаан       2020
 

Мэдээллийн сүлжээ, Аюулгүй байдлын салбар

15 D061903 Сүлжээний технологи   061201 Компьютерын Сүлжээ 2016
16 D061202 Системийн аюулгүй байдал   061202 Кибер Аюулгүй Байдал 2016
17 D061202 Системийн аюулгүй байдал /2+2/       2016