Элсэгчдэд зориулав

ШУТИС, Мэдээлэл, холбооны технологийн сургуульд шинээр элсэгчдэд зориулсан гарын авлага