High Tech клуб

МХТС-ийн Электроникийн салбарын дэргэдэх оюутны HIGH TECH клуб нь 2009 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.  Оюутан, сурагчдын техник сэтгэлгээ, зохион бүтээх авьяас чадварыг хөгжүүлэх , чөлөөт  цагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, бие даан суралцах үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготойгоор АВТОМАТ  РОБОТ-ын тэмцээнийг 2009 оноос эхлэн  Мэдээлэл Холбооны Технологийн Сургуулийн электроникийн салбарын оюутны “High Tech” клубээс санаачлан  зохион байгуулж эхэлсэн. 

Автомат робот тэмцээний тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг  https://sictelec.wixsite.com/robotcontest сайтаас авах боломжтой. 

High Tech оюутны клубын дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.facebook.com/MustHighTech хуудаснаас авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://www.facebook.com/MustHighTech хуудаснаас авах боломжтой.