Багшийн хөгжлийн баг
Овог Нэр Зэрэг, Цол Албан тушаал
Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч
1 Адьяа Мөнхбаяр Доктор (Ph.D) Холбооны салбарын ахлах багш
Багшийн хөгжлийн багийн гишүүд
2 Нарантуяа Ганхуяг Магистр Мэдээллийн технологийн салбарын багш
3 Бямбаа Алтантуяа Магистр Компьютерийн ухааны салбарын багш
4 Хүчит Уянгаа Магистр Мэдээллийн сүлжээ, аюулгүй байдлын салбарын багш
5 Болд Бат-Эрдэнэ Магистр Электроникийн салбарын багш