Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам

Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам

Санал, хүсэлт гаргахын тулд энд дарна уу.