Бакалавр

> ШУТИС-ийн бакалаврын үйл ажиллагааг зохицуулах журам ШИНЭ!

> Оюутны хичээл сонголтын журам 

> Оюутны мэдлэгийг үнэлэх журам 

> Шилдэг оюутан шалгаруулах журам 

> Бакалаврын сургалтын дипломын төсөл, ажил хамгаалах журам 

> Оюутны шилжилт хөдөлгөөний журам 

> Кредит дүйцүүлэн тооцох комиссын ажиллах журам 

> Оюутны давхар мэргэжил эзэмжих сургалтыг зохион байгуулах журам 

> Зуны сургалтыг зохион байгуулан явуулахад баримтлах журам 

> Чөлөө авах хүсэлтэй оюутны сургалтын төлбөрийн тооцоог хийх аргачлал 

> Биеийн тамир, спортын сургалтыг зохион байгуулах журам 

> Багшаас оюутанд зөвлөх журам 

> Дээд боловсролын диплом олгоход баримтлах журам 

Магистр, Докторантур

> ШУТИС-д Магистр, Доктор (Ph.D)-ын сургалт явуулах, зэрэг хамгаалахад баримтлах журам 

> БСШУЯ-ны Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журам /2007 он/

> ШУТИС-д магистрантур, докторантурын эчнээ сургалт явуулах журам /2008 он/ 

> Магистрантын шилжилт хєдєлгєєний журам /2008 он/ 

> Докторантын шилжилт хєдєлгєєний журам /2008 он/ 

> Докторын зэрэг хамгаалуулах зєвлєлийн дvрэм /2010 он/