IX/13-наас 40-өөс доош оюутантай хичээлүүд танхмаар орж эхэлнэ. Салбаруудаас ирсэн саналын дагуу хичээлийн зохицуулагч хуваарийг шинэчилэн гаргаж мэдээлнэ.
Профессор багш нар ШУТИС-ээс гаргасан дараах удирдамжтай нарийвчлан танилцаж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана уу.
Удирдамж татаж авах : /public/uploadfiles/files/Udirdamj%202021-09-10.pdf