Талархал

Солонгосын Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага - КОЙКА “МХТС-ийн чадавхийг бэхжүүлэх” 6.0 сая долларын буцалтгүй тусламжийн төсөл 2020-2023 онд хэрэгжиж байна. Мөн КОЙКА байгууллагаас энэ хичээлийн жилд МХТС-ийн шилдэг 18 оюутанд сургалтын тэтгэлэг олгож, сургуульд "COVID-19" халдвараас урьдчилан сэргийлэх 17.0 сая орчим төгрөгийн хамгаалах хэрэгслээр дэмжлэг үзүүлж байна.

 

Иймд Солонгосын засгийн газар, КОЙКА байгууллагат МХТСургуулийн нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлж байна.

 

2020.09.28