2020-2021 оны хичээлийн жилд Боловсролын Зээлийн Сан (БЗС)-ийн буцалтгүй тусламжаар үргэлжлүүлэн суралцах ШУТИС-ийн 2-4 дүгээр курсийн оюутны анхааралд

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2014 оны 71 дүгээр тогтоолын:

 • 4.1.1.  Бүтэн өнчин суралцагч
 • 4.1.2. Бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч, эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын суралцагч
 • 4.1.3. Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
 • 4.1.4. Хоёр улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу Монгол улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа гадаадын иргэн
 • 4.1.6. Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн
 • 4.1.8. Цаатан өрхийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч зэрэг   заалтуудын  аль нэгээр өдрийн ангид суралцагч бол БЗС-аас  буцалтгүй тусламж  олгоно.

 

Буцалтгүй тусламжаар сурах ШУТИС-ийн оюутны  бүрдүүлэх материал:

1. Бүтэн өнчин суралцагч:

 1. Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Эцэг, эх нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл

2.Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч:

 1. Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. “Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон акт”-ын нотариатаар батлуулсан хуулбар (50 хувиас багагүй хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувьтай байх, 2020 оны 8 дугаар сараас  хойш, хүчинтэй хугацаатай байх )
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл

3.Эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч:

 1. Эцэг, эх, суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Эцэг, эхийн “хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон акт”-ын нотариатаар батлуулсан хуулбар  (Эцэг, эхийн хоёулангийн нь хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь 50-иас  багагүй байх, хугацаа нь 2020 оны 8 дугаар сараас хойш байх)
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл

4.Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагч:

 1. Суралцагчийн болон хөдөлмөрийн чадвар алдсан гишүүний иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. “Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоосон акт”-ын нотариатаар батлуулсан хуулбар (Хөдөлмөрийн чадварын бүрэн алдалт буюу 70 хувиас багагүй байх, хугацаа нь 2020 оны 8 дугаар сараас хойш байх)
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл

5.Нэг өрхийн гурван суралцагчийн нэг:

 1. Гурван суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Гурван суралцагчийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Гурван суралцагчийн суралцаж буй сургуулийн тодорхойлолтууд
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл

6.Цаатан өрхийн  суралцагч:

 1. Суралцагчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Багийн засаг даргын тодорхойлолт /Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын 2 дугаар багийн баруун, зүүн тайгад цаа маллан амьдарч буй тухай/
 4. Баг, сум /хороо, дүүргийн/ засаг даргын дэмжлэг уламжилсан тодорхойлолт
 5. Өргөдөл

ШУТИС-ийн Бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албаны ажилтан бэлтгэх:

 1. ДБУМС-д суралцаж буй төлөвт бүртгэсэн байх
 2. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 3. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 4. БЗС-ийн буцалтгүй тусламжаар үргэлжлүүлэн суралцах оюутнуудын ҮГД-ийн баталгаажуулсан жагсаалт
 5. Сургалтын төлбөр /буцалтгүй тусламж/ олгох тухай гэрээ

Өмнө жил буюу 2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд БЗС-ийн буцалтгүй тусламжаар сурсан, үргэлжлүүлэн сурах хүсэлтэй,  ҮГД 2,8 ба түүнээс дээш, 2 болон түүнээс дээш курсийн оюутнууд буцалтгүй тусламжийн материалаа бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа дараах ажилтнууд руу шуудангаар  явуулна уу.

ШУТИС-ийн  2 болон түүнээс дээш курсийн оюутнууд  "оюутны хөгжлийн зээл", "сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж"-ийн материалаа дараах ажилтнууд руу илгээнэ.

Сургууль

 

Шуудангийн хаяг:    

Ажилтан

Барилга, архитектурын сургууль

Ж.Хэрлэнцэцэг

8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс 14191 ш/х 46/924  утас 976-11-323519

Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

Ц.Батдулам

8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс 14191 ш/х 46/520 ШУТИС. Сургалтын Хөтөлбөрийн Бүртгэлийн Алба

Т.Пүрэвзул /БУС/

 Баянзүрх дүүрэг, 2 хороо, Их тойруу , Ш/х: 313, Улаанбаатар 13381 Монгол Улс  976-11-458151

Б.Дулмаа /ТМС,НУС,ХУС/

Бизнесийн ахисан түвшний сургууль

М.Мөнхтуяа

 Баянзүрх дүүрэг, 2 хороо, Их тойруу , Ш/х: 313, Улаанбаатар 13381 Монгол Улс  976-11-458151

С.Урнаа

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

М.Түмэндэлгэр

8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс 14191   ш/х 46/590  утас 11-311907

Геологи, уул уурхайн сургууль

С.Батсайхан

Шуудангийн хаяг:    14191 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 46-114

Мэдээлэл, холбоо технологийн сургууль

С.Чирчмаа

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 22-р хороо, Улаанбаатар, Монгол улс утас 70152333

Эрчим хүчний сургууль

О.Дуламсүрэн

8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг Улаанбаатар, Монгол улс, 14191  ш/х 46/1036    976-11-323579

Механик, тээврийн сургууль

Л.Пунсалдулам

Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо , Энхтайвны өргөн чөлөө, Энгелисийн гудамж, Улаанбаатар Монгол улс 17033  Ш/х 36,  976-11-341913

Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль

Б.Болормаа

8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс, 14191, ш/х 46/520  976-11-322283

Гадаад хэлний сургууль

С.Ариунзаяа

8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол улс, 14191,   976-11-321974

Энэхүү журам нь 2 дахь удаагаа бакалаврын хөтөлбөрт суралцагчид хамаарахгүй.

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Сургалтын Хөтөлбөрийн Бүртгэлийн Алба

2020.08.11

 

https://elselt.edu.mn/Default/NewsDetail/1180