Эрдэмтэн, судлаачдыг Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохыг урьж байна

International Conference on Membrane Computing - ICMC 2020 Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-18 өдрүүдэд (онлайнаар) зохион байгуулагдана.

Хурлын хамтран зохион байгуулагчид: ШУТИС-ийн МХТС, Веннийн Технологийн Их Сургууль  - TU Wien.

Хурлын илтгэл хүлээн авах хугацаа: 2020 оны 7 дугаар сарын 13 (сунгах магадлалтай).

Хэвлэлт:  1. Хурлын эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэл электрон хэлбэрээр гарна.

2. Хурлын дараах эмхэтгэл “Lecture Notes in Computer Science (LNCS)”, Springer, номонд хэвлэгдэнэ.

3. Сонгогдсон өгүүллүүд “Information Sciences”, IF 5.910, Elsevier, сэтгүүлийн тусгай дугаарт хэвлэгдэнэ.

4. Сонгогдсон өгүүллүүд “Journal of Membrane Computing (JMC)”, Springer, сэтгүүлд хэвлэгдэнэ.

5. Сонгогдсон өгүүллүүд “Processes”, MDPI, сэтгүүлийн тусгай дугаарт хэвлэгдэнэ.

Хурлын постерийг эндээс татаж авна уу.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хурлын веб хуудаснаас авна уу: http://2020.e-icmc.org/

Холбоо барих хүн: И.Цэрэн-Онолт, утас: 9931-9955, имэйл: tishdorj@must.edu.mn

Зохион байгуулах хороо