Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газартай   Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа.

МХТС-ийн суралцагчдыг танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлага хийх орчин, нөхцөлөөр хангах, төгсөгчдөд ажлын байр санал болгох, ШШГЕГ-тай хамтран судалгаа шинжилгээ, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэн ажиллахаар санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.