Холбооны салбарын багш П.Нямсүрэн Боловсролын удирдлагын ухааны

докторын (Ph.D) зэргээ амжилттай хамгааллаа.

2020 оны 05 сарын 08-нд МХТС-ийн Холбооны салбарын багш П.Нямсүрэн Боловсрол судлалын хамгаалуулах зөвлөлөөр “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох загвар боловсруулах асуудалд” сэдвээр Боловсролын удирдлагын ухааны докторын (Ph.D) зэргээ амжилттай хамгааллаа.

  

Доктор (Ph.D) П.Нямсүрэн багшдаа цаашдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд нь өндөр амжилт  хүсье.

 

МХТС-ийн Захиргаа