Оюутан цэргийн оюутны эрүүл мэндний үзлэг явагдана

Оюутан цэргийн оюутны эрүүл мэндний үзлэг 2019.03.22-ны 08:00 цагт  Үндэсний батлах хамгаалахын их сургууль дээр явагдана. Оюутнууд бүх бичиг баримт эрүүл мэндийн шинжилгээний бичгийн хамт ҮБХИСургууль дээр 07:30 цагт бэлэн байхын анхааруулж байна.

Бүрдүүлэх материал

  • Иргэний цахим үнэмлэх
  • Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх
  • Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр /Сүүлийн жилийн даатгал төлсөн байх/
  • Оюутны үнэмлэх
  • Сургуулийн дүнгийн тодорхойлолт
  • Сурлагын дүнгийн хүснэгт
  • Сургалтанд хамрагдахыг хүссэн өргөдөл
  • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт
  • Эрүүл мэндийн шинжилгээний баримт

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба

Сүхбаатар дүүргийн Цэргийн штаб