MUST ROBOCON 2019

ШУТИС-ийн робот зохион бүтээгч оюутан залуусын шинэ санаа, техник сэтгэлгээ, ур чадварын тэмцээн