МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН КОМИСС АЖИЛЛАХ ТУХАЙ

ШУТИС-д дээд боловсролын байгууллагын магадлан итгэмжлэл хийгдэж байгаатай холбоотой комисс бүрэлдэхүүн сургуулиудад 2018 оны 03 дугаар сарын 14-өөс 16-ны өдрүүдэд ажиллана. 

 

Сургуулийн захиргаа