Монгол Улсад Харилцаа Холбоо, Мэдээллийн Технологийн Дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсний 50 жилийн ойн бүтээлч ажлын хүрэээд харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан сургалтыг 2017.09.22-ны өдөр Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨК-ийн хурлын зааланд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтыг Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨК-ийн видео конференцийн системээр  21 аймагт шууд дамжуулав.