Редакцийн зөвлөл

2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН РЕДАКЦИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

Комиссын дарга:  

 Х.Загарзүсэм 

ЭНБ-ийн дарга

Гишүүд:  

 Ч.Мөнхнасан 

МХТАТС-ын эрхлэгч

 Б.Дорж   

ЭС-ын ахлах багш

 Ж.Жавзансүрэн      

ХС-ын дэд профессор

 И.Цэрэн-Онолт

МТС-ын профессор

 Д.Золзаяа 

КУС-ын дэд профессор

 Д.Сарангэрэл   

МТС-ын дэд профессор

 В.Нямсүрэн           

МСАБС-ын дэд профессор

 Ч.Туяацэцэг    

МҮИС МТД-ийн захирал