Бакалаврын хөтөлбөрүүд
Мэргэжлийн индекс Мэргэжлийн нэр

Төлөвлөгөө /Он/

  Холбооны салбар    
1 D061901 Цахилгаан холбоо 2016
2 D061902 Утасгүй холбоо 2016
3 D061906 IoT технологи 2021
4 D061203 Мультимедиа технологи 2021
  Электроникийн салбар    
5 D071401 Электроник 2016
  Компьютерийн ухааны салбар    
6 D061302 Програм хангамж  
7 D061301 Компьютерийн ухаан  
8   Хиймэл оюун ухаан  
  Мэдээллийн технологийн салбар    
9 D061304 Мэдээллийн технологи 2016
10 D061303 Мэдээллийн систем 2016
11 D061204 Өгөгдлийн ухаан 2021
  Мэдээллийн сүлжээ, Аюулгүй байдлын салбар    
12 D061903 Сүлжээний технологи 2016
13 D061904 Системийн аюулгүй байдал 2016