Захиргааны зөвлөл
Овог нэр Албан тушаал
1 Н.Чулуунбанди Захирал
2 Н.Эрдэнэхүү Дэд захирал
3 Х.Загарзүсэм Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
4 Б.Мөнхбаяр Мэдээллийн сүлжээ, аюулгүй байдлын салбарын эрхлэгч
5 З.Буянхишиг Холбооны салбарын эрхлэгч
6 А.Алтангэрэл Мэдээллийн технологийн салбарын эрхлэгч
7 А.Одгэрэл Электроникийн салбарын эрхлэгч
8 А.Хүдэр Компьютерийн ухааны салбарын эрхлэгч
9 Ч.Мөнхнасан Ахисан түвшний салбарын эрхлэгч
10 Б.Энхтөгс Сургалтын төвийн захирал
11 П.Нямсүрэн Чанарын менежер
12 А.Мөнхбаяр Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч
13 Г.Саранцэцэг Ахлах нягтлан бодогч
14 Г.Батмөнх Байр ашиглалт хариуцсан менежер
15 М.Сэлэнгэ /Ч.Жаргалмаа түр/ Захирлын туслах