2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын сургалттай холбоотой дараах мэдээллийг хүргэх нь
  1. Хичээл сонголт хуанлийн дагуу I/17-24 хүртэл хийгдэнэ.
  2. 2-р улирлын хичээл II/07-ноос цахим, танхим хосолсон байдлаар эхлэнэ.
  3. Хичээл 15 долоо хоног үргэлжилж V/20-нд хаагдана.
  4. Оюутнууд 2-р улиралд сонгосон кредитийн төлбөрөө бүрэн төлсөн тохиолдолд Сонголт-2 буюу багшаа сонгох, хичээлийн хуваариа зохиох боломжтой болно.
  5. ШУТИС-ээс дэлгэрэнгүй удирдамж ирэхээр дахин мэдээлэх болно.