“КОЙКА” төслийн баг ажиллаж байна.

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх “КОЙКА” төслийн хүрээнд БНСУ-ын төслийн баг 2022 оны 2 сарын 09-ны өдрөөс 23-ны хооронд мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль дээр ажиллаж байна.
Төслийн багийн гишүүд: 

  • Peak Seounuk (Ph.D)                                                                                                                                                                                           
  • Park Sungjun (Ph.D)                                                                                                                                                                                             
  • Song Dongik (Ph.D)                                                                                                                                                                                             
  • Kang Taekoo (Ph.D)                                                                                                                                                                                             
  • Lee Youngkon (Ph.D)                                                                                                                                                                                           
  • Au Soobyn (Assistant)