ШУТИС-ийн Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль, Оросын Холбооны Улсын Москвагийн Холбоо Мэдээллийн Техникийн Их Сургуультай хамтран ажиллах гэрээ хэлэлцээрийн дагуу мэдээлэл, холбооны мэргэжлээр 2+2 хамтарсан хөтөлбөрийг 2013-2014 оны хичээлийн жилээс эхлэн хэрэгжүүлж байна.