ШУТИС-МХТСургуулийн сургалтын анги танхим хариуцсан багш нар

2015.03.31

Зориулалт

Өрөөний дугаар

Хариуцсан салбар

Хариуцагч багш

Холбоо барих дугаар

дотуур

гар утас

1

Лаборатори

311

Мэдээллийн технологийн салбар

Г.Мөнхбат

 

99694539

2

Лаборатори

320

Э.Гэрэлмаа

109

99070135

3

Лаборатори

324

Н.Цэцболд

109

99993532

4

Лаборатори

201

Компьютерийн Ухааны Салбар

Ч.Энхманлай

 

99858416

5

Лаборатори

319

6

Лаборатори

404

7

Лаборатори

213

Холбооны салбар

Д.Отгонбат

221

89061511

8

Лаборатори

215

П.Батмөнх

 

98187478

9

Лаборатори

317

Д.Отгонбат

221

89061511

10

Лаборатори

316

11

Лаборатори

117

Н.Ганхуяг

115

89057552

12

Лаборатори

129

13

Лаборатори

127

14

Лаборатори

217

П.Батмөнх

 

98187478

15

Лаборатори

118

16

Лаборатори

126

С.Батдалай

115

99007855

17

Лаборатори

218

Электроникийн салбар

Б.Энхбат

119

99792211

18

Лаборатори

221

Н.Даваадорж

95687544

19

Лаборатори

223

Д.Отгонжаргал

99893299

20

Лаборатори

224

Л.Үүрцайх

88054212

21

Лаборатори

321

Б.Энхбат

99792211

22

Лаборатори

408

Н.Даваадорж

95687544

23

Лекц

225

Холбооны салбар

Д.Отгонбат

221

89061511

24

Лекц

208

П.Батмөнх

 

98187478

25

Лекц

214

Н.Ганхуяг

115

89057552

26

Лекц

114

П.Батмөнх

 

98187478

27

Лекц

401

Электроникийн салбар

Н.Даваадорж

119

95687544

28

Лекц

402

29

Лекц

313

Б.Энхбат

99792211

30

Лекц

315

31

сем

203

Л.Үүрцайх

88054212

32

сем

205

33

Лекц

405

Компьютерийн Ухааны Салбар

М.Мөнхтуяа

115

91157410

34

Лекц

406

35

сем

403

36

сем

206

37

сем

124

38

сем

119

39

Лекц

409

Мэдээллийн технологийн салбар

М.Энхжаргал

109

98101311

40

Лекц

410

Н.Цэцболд

99993532

41

Лекц

113

Н.Цэцболд

42

сем

110

Н.Цэцболд

43

сем

323

Э.Гэрэлмаа

99070135

44

сем

207

Э.Гэрэлмаа