МХТС нь 2015 оны байдлаар мэргэжлийн 5 салбарт, захиргаа, сургалт судалгааны төв, сургалтын алба, санхүү, аж ахуй, оюутны байр, номын сан гэсэн үндсэн нэгжүүдтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.