• Эх хэл боловсруулах (NLP)
  • Газар зүйн мэдээллийн систем (GSP)
  • Их өгөгдөл боловсруулах систем (Big data, cloud processing ) хиймэл оюун
  • Хорт програм, компьютерийн сүлжээ түүний протокол хөгжүүлэх, нууцлал хамгаалал
  • Вэб технологи
  • Ухаалаг утасны технологи
  • Робот, дуу, дүрс боловсруулах
  • Чип дизайн
  • Хөдөлгөөнт холбоо өргөн нэвтрүүлгийн технологи
  • Холбооны системийн дизайн, цахилгаан холбоо сүлжээний технологи