МХТС нь Баянзүрх дүүрэгт байрлах ба 1 ээлжиндээ 1300 гаруй оюутан хичээллэх багтаамж бүхий хичээлийн байр, мөн 250 гаруй оюутан амьдрах оюутны байртай. 2012 оны байдлаар мэргэжлийн 4 салбарт 8 профессорын баг, сургалт судалгааны 8 хүрээлэн, төв, гадаад хэлний тэнхим, сургалтын алба, санхүү, аж ахуй, оюутны байр, номын сан гэсэн үндсэн нэгжүүдтэйгээр Монгол улсын мэдээлэл холбооны технологийн чиглэлийн чадварлаг мэргэжилтэн хүчинг бэлтгэх чухал бөгөөд хариуцлагатай үүргийг гүйцэтгэж байна. Манай хамт олон бол найрсаг дотно, байгууллагын дотоод ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлан ажилладаг.

 

Холбооны салбар

Мэдээллийн технологийн салбар

Компьютерийн ухааны салбар

Электрон техникийн салбар

 

Сургалтын алба

      1999 оноос ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль бүрд сургалтын ажлыг хариуцсан сургалтын албыг байгуулсан. Энэхүү алба нь оюутны сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой бүх үйл ажиллагааг бүртгэх, хянах, зохицуулах үүрэгтэй. Мөн номын сангийн үйл ажиллагааг сургалтын алба хариуцан явуулдаг.

Номын сан

        Тус номын сан нь сургуулийн болон номын сангийн дотоод журам, удирдамжийг ажилдаа мөрдлөг болгон ажиллаж уншигчдаа мэдээлэл арга зүйн нээлттэй үйлчилгээ үзүүлэх, оюутны сургалтын үйл ажиллагааг дэмжин, түшиц газар нь болон ажиллах эрхэм зорилготой ажиллаж байна. Номын фонд 13 мянган нэрийн 32500 номтой. Фондын бүх ном электрон каталогт бүртгэгдсэн. 6400 цахим номтой. Мэдээлэл, харилцаа холбооны мэргэжлийн гадаад, дотоодын 23 нэрийн сэтгүүл захиалдаг ба 20 нэрийн цахим сэтгүүл ашиглагдаж байна. Судалгааны орчинд EBSCO, Springer Link зэрэг 15 онлайн судалгааны сантай.

Аж ахуй

Сургалтын төв хүрээлэнгүүд