ЗӨВЛӨХ, МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕРҮҮДЭД ЗЭРЭГ ОЛГОВ

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын дэргэдэх мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын мэргэжлийн магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 01/19 тоот тогтоолоор  “ Мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох журам”-ын дагуу салбарын мэргэшлийн зэрэг олгох шаардлага, болзлыг бүрэн хангасан горилогчдод “Мэргэшсэн инженер”, “ Зөвлөх инженер” –ийн зэргийг тус газрын дарга Б.Чинбат, ШУТИС, Мэдээлэл, холбоо, технологийн сургуулийн захирал,доктор, дэд профессор Н.Чулуунбанди, ЭНБ-ийн дарга, доктор, дэд профессор Ж.Жавзансүрэн,МХТ-ийн сургалтын төвийн захирал Б.Энхтөгс  нар гардууллаа. 

 

Зөвлөх,Мэргэшсэн инженерүүддээ цаашдын ажил хөдөлмөрт нь улам их амжилтыг хүсэн ерөөе.