ЛэндМН аппликейшний хөгжүүлэгч: Мэдээллийн технологийн инженерчлэлийн 3, 4-р курсийн оюутан мэргэжлээрээ цалинтай дадлага хийхийг урьж байна.

Манай байгууллага AND Systems Tech ХХК нь ЛэндМН аппликейшний хөгжүүлэгч бөгөөд 2019 оны зуны улиралд Мэдээллийн технологийн инженерчлэлийн чиглэлийн 3, 4-р курсийн оюутнуудад мэргэжлээрээ дадлага хийх Internship Program хэрэгжүүлж байна.  Мөн apply хийх линкийг дор байршууллаа.

https://forms.gle/w9QC7SYQnoYz2b8q8