Электроникийн салбарын багш Г.Мөнхжаргал 2017 оны  7-р сарын 3 -нд Үндэсний Тайпэйн Технологийн Их Сургуульд  "Device-Free Non-Privacy Invasive Activity Monitoring of Elderly People in A Smart House" сэдвээр докторын зэрэг амжилттай хамгаалсанд талархал илэрхийлье .  Багш Г.Мөнхжаргалын цаашдын эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны ажилд өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе. 

ШУТИС-ийн МХТС-ийн захиргаа