Боловсролын зээлийн сангийн журам

Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн “Боловсролын зээлийн сан” байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай” 111 дугаар тогтоол батлагдан гарсан байна. Энэхүү тогтоолоор “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид сургалтын тэтгэлэг олгох журам”-д нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн төлбөрийг төрөөс санхүүжүүлэх заалт нэмэгдэж орсон тул нэг өрхийн 3 оюутан зэрэг суралцаж байгаа оюутнууд 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны дотор холбогдох материалыг бүрдүүлж бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албандаа өгнө үү.  

Мөн 16/17 оны хичээлийн жилд зээлээр суралцах хүсэлтэй бакалаврын зэргийн оюутнууд Боловсролын зээлийн сангийн журамтай танилцана уу.

Оюутны хөгжил, үйлчилгээний алба