Мэдээлэл, Холбооны Технологийн сургууль

Боловсролын зээлийн сангийн журам

Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн “Боловсролын зээлийн сан” байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай” 111 дугаар тогтоол батлагдан гарсан байна. Энэхүү тогтоолоор “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид сургалтын тэтгэлэг олгох журам”-д нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн төлбөрийг төрөөс санхүүжүүлэх заалт нэмэгдэж орсон тул нэг өрхийн 3 оюутан зэрэг суралцаж байгаа оюутнууд 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны дотор холбогдох материалыг бүрдүүлж бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албандаа өгнө үү.  

Мөн 16/17 оны хичээлийн жилд зээлээр суралцах хүсэлтэй бакалаврын зэргийн оюутнууд Боловсролын зээлийн сангийн журамтай танилцана уу.

Оюутны хөгжил, үйлчилгээний алба

ЗАРЛАЛ

Хичээлийн хуваарь
8/21/2016 8:49:26 AM
Зарлал
9/28/2015 11:53:10 AM
Startup Weekend
9/23/2015 5:28:08 PM
Design Thinking
9/16/2015 3:19:44 PM
CCNAX-Routing and Switching
4/20/2015 7:02:01 AM
CCNA-3 Scaling Networks
4/6/2015 9:38:03 AM
"Эврика-2015" ЭШХ
3/30/2015 2:11:30 AM
CCNA-1 Introduction to Networks
3/26/2015 4:56:02 AM