ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ НЭЭЛТТЭЙ СЕМИНАР БОЛЛОО

МУИС –ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан Инженерчлэлийн сургууль, ШУА-ийн Физик Технологийн хүрээлэн, ШУТИС-ийн Мэдээлэл Холбооны Технологийн сургуулийн хамтарсан “National Language Processing”-ийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний нээлттэй семинар  2016 оны 09 дүгээр сарын 21-ны өдөр  14 цагт МХТС-ийн Эрдмийн Зөвлөлийн өрөөнд зохион байгууллаа.